ការផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍៤៥%

  • Home
  • ការផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍៤៥%

សាលាអន្តរជាតិមែនន័រ ផ្តល់អាហាររូបករណ៍ 45% រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ដល់សិស្សានុសិស្ស ៤៥ នាក់ សម្រាប់កម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៥។ ចំនួនអាហារូបករណ៍មានកំណត់ (នៅសល់តែ ២០ នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះ) សូមអញ្ជើញរួសរាន់ចុះឈ្មោះកូនៗចូលរៀននៅសាលាអន្តរជាតិមែនន័រ ឥឡូវនេះ ។បញ្ជាក់៖ កម្មវិធីនេះផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ សាលាអន្តរជាតិមែន័រ ផ្តល់គុណភាពអប់រំស្តង់ដារអន្តរជាតិ ព្រមទាំងបណ្តុះកុមារឱ្យក្លាយជាពលរដ្ឋល្អ និងពូកែពិតប្រាកដ។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនង៖ទូរស័ព្ទលេខ៖ 017 404 098 / 098 808 850

អាស័យដ្ឋាន៖ អគារលេខ 91C ផ្លូវ 99B ភូមិបឹងសាឡាង សង្កាត់ឫស្សីកែវ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ

Manner International School is offering 45% scholarship for 5 years for 45 students from nursery to grade 5.The scholarship places are limited (20 left) so please register now!Remark: This program will end on the 31st of August 2021. Manner International School provides international standard education and cultivates good and smart citizens.

For more information please contact:017 404 098 / 098 808 850

Address: No. 91C, St. 99B, Boeung Salang, Sangkat Russey Keo, Khan Russey Keo, Phnom Penh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *