កម្មវិធីសិក្សាបណ្តុះបុគ្គលិកលក្ខណៈ និងភាពជាពលរដ្ឋល្អ

  • Home
  • កម្មវិធីសិក្សាបណ្តុះបុគ្គលិកលក្ខណៈ និងភាពជាពលរដ្ឋល្អ

សាលាអន្តរជាតិមែនន័របានដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាបណ្តុះបុគ្គលិកលក្ខណៈ និងភាពជាពលរដ្ឋល្អ (Character and Citizenship Education) ជាកម្មវិធីសិក្សារបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី ដែលបច្ចុប្បន្នក្រសួងអប់រំនៃប្រទេសសិង្ហបុរីបានឱ្យតម្លៃកម្មវិធីសិក្សាដ៏សំខាន់នេះយ៉ាងខ្លាំង និងបានដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទាំងសាលារដ្ឋ និងឯកជន។កម្មវិធីសិក្សា Character and Citizenship Education បានបណ្តុះបំណិនយ៉ាងច្រើនដល់កុមារ គឺ- ការគោរព/ប្រណិប័តន៍ (Respect)- ការទទួលខុសត្រូវ (Responsibilities)- ការយកចិត្តទុកដាក់ (Care)- គុណតម្លៃ (Values)- សុចរិតភាព (Integrity) – អត់ធ្មត់ (Resilience)- ចេះរស់នៅចុះសម្រុងជាមួយអ្នកដទៃ (Harmony)សាលាអន្តរជាតិមែនន័រនឹងបណ្តុះកុមារឱ្យក្លាយជាពលរដ្ឋដ៏ល្អ ឆ្លាតវៃ និងពូកែពិតប្រាកដ!ព័ត៌មានលម្អិតស្តីពីការសិក្សា សូមមេត្តាទំនាក់ទំនងមកសាលាអន្តរជាតិមែនន័ររៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។

1 Comment

  1. Wow, wonderful weblog format! How long have you been blogging for?
    you made running a blog glance easy. The whole look of your site is great,
    as smartly as the content! You can see similar here e-commerce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *