បវេសនកាលថ្មី ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២

  • Home
  • បវេសនកាលថ្មី ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២
បវេសនកាលថ្មី ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២

NGS MANNER ជាសាលាឯកជនដំបូងគេបំផុតនៅកម្ពុជា បានបំពាក់ កម្មវិធីសិក្សាទំនើប STEM ជាមួយប្រព័ន្ធអប់រំឌីជីថលស្របតាមបដិវត្សន៍ឧស្សាហកម្មអប់រំ ៤.០ នៃយុគសម័យសតវត្សរ៍ទី២១ ដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងពេញលេញពីសាលា NGS វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ ទាំងការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀន ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគុណភាពសិក្សា និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជាដើម។ល។ * សាលាមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើប គ្រូសុទ្ធមានគរុកោសល្យ វិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនសតវត្សរ៍ទី២១ ស្តង់ដាសិក្សាមានគុណភាពខ្ពស់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *